EEG Biofeedback s.r.o.

EEG Biofeedback je metoda, která Vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe – učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

Technika spočívá ve správném rozmístění snímacích elektrod po obvodu hlavy. Prostřednictvím elektrod zachycuje EEG snímač mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky – ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. „Hru“ ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln (Tyl, Jiří. Základní informace pro veřejnost [online], dostupné z: <http://www.eegbiofeedback.cz/cesky/cesky.php?menu=1>).