Klinická logopedie Alice Hudcová s.r.o.

Naše pracoviště je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá diagnostikou a logopedickou terapií řečových, hlasových a sluchových vad a poruch u dětí i dospělých.