Nabídka zaměstnání

Klinická logopedie Alice Hudcová s.r.o., Poliklinika Břeclav, Bří. Mrštíků 38, přijme do pracovního poměru logopeda na celý či částečný úvazek. Nástup dle dohody. Možnost garance specializační přípravy a zajištění odborného dohledu. Požadavek: akreditované magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika se SZZ z logopedie a surdopedie, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Kontakt: Alice Hudcová, tel. 604 762 513 po 18: 00 hod.
e-mail: alicelog@seznam.cz